Project Description

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Chủ đầu tư:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Địa điểm:
Khu Công Nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Một số công trình đã thực hiện :

1. Chế tạo thiết bị cho 6 bồn Micro Scale.
2. Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện cho máy.
3. Cung cấp và lắp đặt vít tải định lượng.